Ons Product

Patiënt met arts
Ons Product

Vazkepa®▼ (icosapent-ethyl)

Wat is Vazkepa?


Vazkepa® (icosapent-ethyl) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het risico op cardiovasculaire voorvallen (CV-events) te verminderen. Het bevat de werkzame stof icosapent-ethyl, een gezuiverd omega-3 vetzuur dat het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen en een rol kan spelen bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM).


▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Tel: 0800 0478 673 of e-mail: [email protected].

Arts met stethoscoop

Informatie voor arts:


SMPC productinformatie

Glimlachende patiënt

Informatie voor patiënt:


Bijsluiter

Toestemmingsverklaring

Bent u zorgverlener en wilt u meer informatie van Amarin ontvangen over voor uw vakgebied relevante geneesmiddelen, geaccrediteerde nascholingen en overige zorginitiatieven.? Vul dan het formulier ►  in.

NL-NP-00137 10/2023