Adverse Event

Op deze pagina kunt u een bijwerking of productklacht melden

Bijwerkingen zijn ongewenste of onverwachte gebeurtenissen of reacties op een geneesmiddel of hulpmiddel. Productklachten hebben betrekking op een defect in de kenmerken van het product of van een medisch hulpmiddel en/of de verpakking ervan.

Als farmaceutisch bedrijf monitoren we continu de veiligheid van onze producten. Wij zijn wettelijk verplicht om meldingen van bijwerkingen te verzamelen en, waar nodig, aan de gezondheidsautoriteiten te melden. Conform de wettelijke eisen worden patientgegevens opgeslagen als pseudoniem in onze bijwerkingen database. Ons privacybeleid beschrijft hoe Amarin omgaat met de verwerking van persoonlijke gegevens bij het behandelen van uw klacht of melding van bijwerkingen.

BIJWERKING OF PRODUCTKLACHT MELDEN

U kunt bijgevoegde formulier ►  gebruiken om deze te melden

NL-NP-00137 10/2023